Wijzigingen fietsroutenetwerk Salland 2017


Wijzigingen fietsroutenetwerk Salland 2017

Het wandel- en fietsroutenetwerk Salland is volop in beweging. Er worden nieuwe routes ontwikkeld en bestaande routes worden aangepast en/of vernieuwd. Met dit bericht informeren wij u over de laatste stand van zaken. Soms lastig maar vooral noodzakelijk en met als eindresultaat een up-to-date fiets- en wandelnetwerk in 2017.

Aanpassingen Fietsnetwerk
Het Fietsnetwerk Salland in de loop naar 2017 aangepast. Dit betekent: het oplossen van knelpunten, integreren van de vele nieuwe fietspaden en het maken van nieuwe thema fietsroutes om u langs de mooiste plekken van Salland te leiden. Helaas houdt dit ook in dat u hierdoor overlast kunnen ervaren, omdat bestaande routes aangepast of tijdelijk omgeleid worden.

Aanpassingen Sallandse Heuvelrug
De aanpassingen m.b.t. de Sallandse Heuvelrug zijn inmiddels doorgevoerd. Bordjes zijn verplaatst en de knooppunten zijn aangepast. Binnenkort worden hier ook de panelen vervangen. Dit betekent concreet dat het deel van de fietskaart ‘Stap op in Salland’ op de Sallandse Heuvelrug niet meer overeenkomt met de situatie in het veld. Om u toch van dienst te zijn, kunt op de website van Salland Gastvrij kaartjes downloaden waarop de nieuwe situatie wordt aangegeven.

Aanpassingen Deventer / Olst-Wijhe/ Raalte
In de rest van Salland worden vanaf november de fysieke aanpassingen doorgevoerd. Dat betekent concreet dat het onderhoudsteam hier vanaf november 2016 op pad gaat om routebordjes te verplaatsen en eind 2016 de panelen worden vervangen. De fietskaart ‘Stap op in Salland’ klopt eind 2016 dus niet meer. Zodra de definitieve versie van het gewijzigde fietsnetwerk Salland beschikbaar is, is deze ook via onze website te downloaden.

Nieuwe Fietskaarten en Fietsroutes
In het fietsnetwerk wordt via thema bewegwijzering een aantal nieuwe fietsroutes door Salland bewegwijzerd. Er verschijnt een Rondje Salland, een Rondje Deventer, een Rondje Sallandse Heuvelrug en (waarschijnlijk) een Liberation fietsroute. Voordat in 2017 het fietsseizoen begint, zijn deze nieuwe fietsroutes en bijbehorende routeboekjes gereed. Daarnaast zal er eind 2016 een nieuwe fietskaart voor West-Twente verschijnen en volgt begin 2017 de nieuwe fietskaart voor Salland. Deze kaarten zijn vanaf het voorjaar te bestellen bij Fietswebwinkel.com.

Bron: sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren