Noordhollands DuinreservaatNoordhollands Duinreservaat 

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert waterleidingbedrijf PWN meer dan 7000 hectare duingebied. Zij beschermen er de natuur en zorgen tegelijkertijd dat bezoekers er terecht kunnen voor recreatie. Naast het Noordhollands Duinreservaat beheren zij tevens delen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het strekt zich uit vanaf  Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Daarmee is het zo’n 20 kilometer lang, 2,5 km breed en heeft een oppervlakte van 5300 hectare.

In dit gebied komen veel plant- en diersoorten voor. Dit heeft alles te maken met de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing van het gebied. Ook de hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en het menselijk gebruik in het verleden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid aan soorten.

Geschiedenis
In 1903 kocht de provincie Noord-Holland landgoed Bakkum aan. In 1920 werd door de provincie het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) opgericht voor de drinkwaterwinning en distributie. De terreinen werden opengesteld voor het publiek. Na 1933 volgde uitbreiding van de bezittingen en ging PWN bijna heel Noord-Holland voorzien van schoon drinkwater. Amsterdam hield eigen waterleidingduinen. PWN kreeg ook het beheer van de duinterreinen toegewezen. Vanaf 1960 nam het belang van recreatie en natuurbescherming in het duingebied sterk toe. In de tweede helft van de 20e eeuw is overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd rivierwater (IJsselmeer en Rijn) in de duinen, om de ondergrondse watervoorraad weer op peil te brengen en de achteruitgang van de natuur, als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand, een halt toe te roepen.

Belang van de duinen
In de 21ste eeuw is het duin belangrijk voor de mens als zeewering en als gebied voor natuur, recreatie en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nog steeds nieuwe wintechnieken in de duinen.

Klik hier om een fietsknooppunten fietskaart voor dit prachtige gebied te bestellen.

Bron: pwn.nl