Nieuw: De fietssnelweg

Nieuw: De fietssnelwegDe fietssnelweg is een nieuw fenomeen. Geen kruisingen en altijd voorrang, dus enorm veilig en het levert een flinke tijdwinst op.

Fietsen is in de stad het snelste vervoermiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan. Daarnaast is de fiets bij uitstek het meest geschikte alternatief voor de vervuilende auto. Om de fietser zo min mogelijk obstakels in de weg te leggen om van A naar B te komen worden steeds meer fietssnelwegen aangelegd. Een fietssnelweg is een fietspad dat alleen toegankelijk is voor fietsers. De term fietssnelweg impliceert dat je sneller kunt fietsen op dit fietspad. Dit is niet het geval. De fietssnelwegen ontlenen hun snelle karakter aan het feit dat er geen obstakels in de weg staan/ liggen. Er zijn bijvoorbeeld geen kruisingen met gemotoriseerd verkeer, het wegdek is beter en er zijn geen stoplichten op de route. Gemiddeld ben je dus sneller op de plaats van bestemming.

Onlangs heeft de Fietsersbond nog gepleit voor de aanleg van meer fietssnelwegen in de provincie Zuid Holland. Een goed initiatief. In de toekomst gaan we steeds meer gebruik maken van de fietssnelweg. Voor meer informatie over de fietssnelweg en voor de voortgang van de ontwikkeling van de verschillende fietssnelweg trajecten kijk op www.fietssnelwegen.nl of op www.fietsfilevrij.nl

Reageer op dit artikel