Kwaliteitslabel ‘Fietsers Welkom’ nu landelijkOndernemers van horecabedrijven en verblijfsaccommodaties in Nederland kunnen sinds januari dit jaar in aanmerking komen voor het nieuwe kwaliteitslabel Fietsers Welkom! Dit netwerk van locaties langs Landelijke fietsroutes (LF-routes) en fietsknooppuntenroutes waar fietsers kunnen rekenen op een gastvrij ontvangst, is een initiatief van het Landelijk Fietsplatform. De aangesloten bedrijven geven de recreatieve fietser een aantal zekerheden die belangrijk zijn voor een geslaagde fietsdagtocht of fietsvakantie.


Fietsers Welkom! rolt nu uit over Nederland. Na een geslaagde start in de regio Salland in 2010, is begin dit jaar begonnen met de landelijke introductie. Om ervoor te zorgen dat Fietsers Welkom! zo spoedig mogelijk een landelijke dekking heeft, worden ondernemers per regio actief benaderd. Inmiddels hebben, na Salland, de eerste 100 Limburgse ondernemers aangegeven in aanmerking te willen komen voor het Fietsers Welkom! kwaliteitslabel. Ook wordt gestart met de werving van fietsvriendelijke ondernemers in de regio’s Brabant, Zeeland, de Veluwe en Haaglanden. Het kwaliteitslabel is een jaar geldig. Aangesloten bedrijven zijn herkenbaar aan het speciale gevelbord met Fietsers Welkom! logo en de jaarsticker op het gevelbord. Om de kwaliteit van Fietsers Welkom! te waarborgen, voert het Fietsplatform steekproefsgewijs toetsingsbezoeken uit en checkt daarbij of bedrijven daadwerkelijk aan alle criteria voldoen. Bedrijven die het label ten onrechte voeren, worden uit het bestand verwijderd en mogen het label niet langer gebruiken. Nederlandse horeca- en recreatieondernemers die voldoen aan de criteria om deel te nemen aan Fietsers Welkom! kunnen zich aanmelden via de website: www.allefietserswelkom.nl.

Bron: www.verkeersnet.nl