Informatie over Noord Oost Brabant

Noord Oost Brabant

Al fietsende door het Land van Cuijk, het Maas- en Peelland en langs de Maasoevers proeft u de rust en ruimte en de Brabantse gastvrijheid. Het ene moment fietst u door de heidevelden en stuifduinen van het prachtige natuurgebied De Maashorst, het volgende moment verkent u het unieke Maasheggengebied. Bezoek één van de vestingstadjes die de sfeer ademen van een rijk verleden en fiets door intieme dorpjes met hun typisch Bourgondisch karakter. Een rijke cultuur, afwisselende natuur, interessante bezienswaardigheden: alle ingrediënten voor bijzondere ervaringen en ontmoetingen zijn hier aanwezig.

Natuurgebied De Maashorst

Dit grootse aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant ontvangt u met open armen! Natuurgebied De Maashorst ligt in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden en met 3.500 hectare aan pure natuurpracht is het een echte uitdaging om te ontdekken.De Maashorst biedt u een bijzonder gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Het verrassende groene hart van Brabant trakteert u op prachtige bossen en heidevelden, indrukwekkende stuifduinen, vennen, weiden en spannende kronkelbeekjes.

De afwisseling in flora en fauna creëert steeds weer nieuwe, verrassende belevingswerelden. Heidevelden en grazige weiden, naaldbos en loofbos wisselen elkaar af, terwijl hoogteverschillen en open vlakten het landschap spannend en uitdagend maken. In Natuurgebied De Maashorst komen natte en droge gronden vlak naast elkaar voor. Kabbelende beekjes trekken een sprankelend spoor door de wijstgronden. Het roestbruine kwelwater vindt er zijn weg door de breukvlakken in de bodem. De waterpartijen en beekjes geven het gebied een temperament dat ver teruggrijpt in de historie.

Maasheggengebied

De Maasheggen, met onder meer de deelgebieden: Bergjes, Oeffelter Meent, Middelsteegsche Weiden, zijn een landschap en een keten natuurgebieden aan de Maas tussen de Noord-Brabantse plaatsen Cuijk en Vierlingsbeek. Grote delen van het gebied zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Dit betreft 191 ha (Bergjes), 118 ha (Oeffelter Meent) en 59 ha (Middelsteegsche Weiden). Karakteristiek voor de Maasheggen is dat het landschap is verdeeld in een groot aantal kleine percelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoorn- en sleedoornheggen. De meidoornstruiken worden half doorgezaagd en naar de zijkant geleid, zodat de struiken in elkaar groeien (dit wordt ‘leggen’ genoemd). Daar waar gezaagd is, groeien weer nieuwe takken zodat er een hele dichte heg ontstaat. Doordat de heggen zo dicht in elkaar gevlochten zijn, vormen ze een ondoordringbare afscheiding. Ze dienen vooral als perceelscheiding en veekering, maar helpen ook bij het buiten houden van roofdieren. Iedere keer als de uiterwaarden onder water lopen, helpen de heggen bij het opvangen van slib; als het water zich terugtrekt, blijft het slib achter waardoor de bodem in het gebied erg vruchtbaar is.

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas in het gebied bij de dorpen Vierlingsbeek, Boxmeer en Oeffelt. Het eeuwenoude landschap is uniek in West-Europa, en de Maasheggen vormen een bijzonder ecosysteem waar een aantal zeldzame planten- en diersoorten voorkomen; er komen bijvoorbeeld dassen voor en de dichte heggen vormen ook een prima broedplaats voor allerlei vogels.

Klik hier om bijbehorende fietskaart te bestellen.