Informatie over Het Groene WoudHet Groene Woud (Brabant)

Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare en kent een kern van 7.500 hectare aan natuur. Het Groene Woud, bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap, is door de overheid in 2005  uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Het Groene Woud is het hart van de stedendriehoek Tilburg – Eindhoven – ’s Hertogenbosch, een zeer aantrekkelijk fietsgebied omgeven door een waardevol cultuurhistorisch landschap. Het leuke van Het Groene Woud is dat het een stukje ouderwets Brabant is. Met dorpen als Oirschot, Liempde, Gemonde, Sint-Oedenrode, Oisterwijk en Haaren. Met deze dorpen grenzend aan de natuur biedt een fietstocht in Het Groene Woud een uitgelezen kans om het drukke stadsleven eens achter je te laten.

Het natuurgebied bestaat uit 3 delen:

  • Kampina
  • Moergestelse Broek
  • Oisterwijkse Bossen en Vennen

Kampina is een echt Brabants natuurgebied met afwisselend droge en natte heide, bossen, beken en vennen. Met name in de loop van de zomer zijn de heidevelden een lust voor het oog met al haar kleurenpracht. Diersoorten die u hier tegen het lijf kunt lopen zijn De Wulp, De Boomvalk, De Boompieper en De Roodborsttapuit.

Het Moergestelse Broek is een natuurgebied (107 ha) ten zuidenoosten van Moergestel. In 1900 lag hier een uitgestrekt gebied met vochtige heiden en weiden. Het was dan ook een wens van Pieter van Tienhoven om dit gebied te behouden en te verenigen met de Oisterwijkse Bossen en Vennen.

Hij kon dit doel echter niet bereiken: het gebied werd gaandeweg in cultuur gebracht maar de weiden hielden een rijke flora en grote aantallen broedvogels. In 1950 werd een ruilverkaveling uitgevoerd waardoor veel flora en fauna verloren ging. Thans tracht de Vereniging Natuurmonumenten hier door natuurontwikkeling weer iets van de oude natuurwaarden terug te brengen.

 

De Oisterwijkse bossen en vennen liggen zeer centraal in Brabant op korte afstand van Tilburg en niet ver van ’s Hertogenbosch of Eindhoven. Naar het oosten sluit het (bijna) aan bij de Kampina. Naar het westen sluit het gebied aan bij het gebied “Oude Hondsberg, Ter Braakloop en Galgeven” (374 ha) dat is bezit is van het Brabants Landschap.

Het gebied was ooit een uitgestrekt heidegebied waarin zich vele vennen bevonden, maar vanaf 1801 begon men het gebied te bebossen. Jongere aanplant dateert van omstreeks 1840.

Tot 1912 behoorde het gebied tot het landgoed “De Hondsberg”, ooit verbonden aan het voormalige Kasteel Durendaal. Er waren plannen om het gebied te verkavelen en te bebouwen, waarop het in 1913 door de Vereniging Natuurmonumenten is aangekocht. Zij werd daartoe aangemoedigd door de plaatselijke VVV die beducht was voor plannen om de bossen te kappen en de vennen droog te leggen en kreeg steun van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in de vorm van renteloze leningen en later ook giften. Een belangrijke doelstelling bij de aankoop was ook om te voorkomen dat het gebied met villa’s zou worden volgebouwd. Als penningmeester speelde Pieter van Tienhoven hierbij een belangrijke rol. Naar hem is de Van Tienhovenlaan genoemd, die het gebied doorsnijdt. Tot 1932 werden aankopen gedaan, waardoor het gebied tegenwoordig 391 ha omvat. Het gebied maakt deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura2000.

Voor meer informatie over Het Groene Woud klikt u op onderstaande link.

www.natuurmonumenten.nl

Klik hier om bijbehorende fietskaart te bestellen.

Bron: Wikipedia.nl