Informatie over Het DwingelderveldHet Dwingelderveld

 

 

Nationaal Park Het Dwingelderveld is een  Nationaal park in de Nederlandse provincie Drenthe globaal gelegen tussen Dwingeloo en Ruinen. Het is ongeveer 37 km² groot. Het zijn de hoogteverschillen die het Dwingelderveld zo spannend maken, natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af. Veel van de uitgestrekte laagten hebben een enigszins venig karakter. Deze afwisseling laat zich aflezen aan de planten en dieren die er voorkomen. Adders op het zand, zonnedauw waar het vochtig is.

 

De heide zou zonder beheer overwoekerd raken door bomen en struiken en vervolgens volledig in een bos veranderen. Naast twee schaapskudden worden er ook grote grazers ingezet, met name koeien en schotse hooglanders. Dat lijkt een vreemd gezicht, maar koeien op de heide waren op veel plaatsen even gewoon als schaapskudden. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer een apparaat ontwikkeld waarmee heide machinaal kan worden geplagd. Deze machine zorgt ervoor dat zeldzame planten zich kunnen blijven ontwikkelen en niet volledig overwoekerd raken door de heide en grassoorten.

 

In het Dwingelderveld liggen meer dan zestig vennen en veentjes. Deze vennen zijn op een bijzondere manier ontstaan. Het zijn laagten die voornamelijk worden gevoed met regenwater. Daardoor zijn de “veentjes” van nature voedselarm en kan er hoogveen ontwikkelen. In dat veen komen er bijzondere planten en dieren voor, zoals veenmossen, beenbreek, veenbes en lavendelheide. Eind mei kleuren de pluizige vruchten van veenpluis sommige vennen wit. Boven de vennen vliegen vele soorten kleurige libellen, op zoek naar een prooi of een partner. Voor vogelaars zijn er allerlei soorten watervogels te “spotten”. In de meeste vennen broedt de dodaars die met zijn opvallende schaterende roep de aandacht trekt. Bron: Wikipedia.nl

 

Klik hier om een bijbehorende fietskaart te bestellen.