Informatie over De Wijde BiesboschNationaal Park De Wijde Biesbosch (Brabant)

De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is een zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Aan oostzijde wordt het begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch.

In 1994 werd de status van nationaal park toegekend aan het gebied. Het Nationaal Park De Biesbosch is sindsdien een beschermd natuurgebied. Het gebied kent vele recreatieve mogelijkheden, zoals fietsen, maar wordt ook gebruikt voor opslag van water voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor bevinden zich er drie spaarbekkens; De Gijster (312 hectare), Honderd en Dertig (213 hectare) en Petrusplaat (106 hectare).

natuur

De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote groepen watervogels dekking, voedsel en nestgelegenheid vinden. Door verruiging en het open graven van polders ontwikkelt zich geleidelijk een zoetwatermoeras met een enorme soortenrijkdom. De IJsvogel, de Blauwe Reiger, De Noordse Woelmuis en de Bever zijn soorten die u tegen kunt komen in de Biesbosch. Verder is de Biesbosch bekend om de wilgenbomen. Wilgen zijn praktisch de enige bomen die in de Biesbosch kunnen groeien. Ze bloeien vroeg in het voorjaar met katjes. De zaden verspreiden zich in juni door op een kam van haren met de wind mee te liften. Dan ligt er een dikke laag pluis op het water.

Verleden

De Biesbosch is ontstaan uit een binnenzee van 300 km² onder invloed van rivierwater en het getij. Het rivierwater bevatte zand en slib dat naar de bodem zakte en er ontstonden hoge zandplaten waar plantengroei op kwam. De Biesbosch werd een zoetwatergetijdengebied van eilanden en slingerende waterwegen. De plantengroei en opslibbing werden door de mens beïnvloed. De grienden werden door opslibbing ongeschikt voor wilgengroei en worden daarom ingericht als polders.

Om een snellere afvoer van rivierwater te krijgen werd tussen 1850 en 1870 de Nieuwe Merwede gegraven. De Biesbosch werd in tweeën gesplitst. Rond 1900 werden de Bergsche Maas en de Amer gerealiseerd waardoor grote delen rustiger werden. Door inpoldering werd de Dordtse Biesbosch gescheiden van de Sliedrechtse Biesbosch.

Tweede Wereldoorlog

De Biesbosch was een geschikte plek om personen en goederen te verbergen. Het verschil tussen eb en vloed was bijna twee meter, dus men moest goed de weg kennen.
Eind 1944 werd Nederland ten zuiden van de Amer bevrijd, het verzet maakte sindsdien geregeld nachtelijke oversteken, het zogenoemde crossen, om mensen en berichten vanuit bezet gebied over te brengen en voedsel en medicijnen mee terug te nemen.
Deserterende Duitsers probeerden ook de Biesbosch over te steken naar bevrijd Nederland. In 1944 werden er 76 Duitsers door het verzet opgepakt, meestal bij het Brugje van St Jan, en in een aak gevangen gehouden. Eén van de problemen was om aan voldoende voedsel te komen. Na enkele weken werden zij overgedragen aan het Poolse leger in Noord-Brabant.
Tijdens de oorlog zijn 16 neergeschoten vliegtuigen in de Biesbosch terechtgekomen.

In Werkendam zijn 30 oorlogsgraven.

Watersnood 1953

Na de watersnoodramp van 1953 werden in het kader van het Deltaplan de grootste zeearmen afgesloten. In 1960 de Volkerak en in 1970 het Haringvliet. Het getij ging terug van gemiddeld 2 meter naar gemiddeld 20 centimeter. De Sliedrechtse Biesbosch heeft een getijdeverschil van circa 70 centimeter door de open verbinding met de rivier de Oude Maas, en via de Noord met de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg.

Het gebied veranderde in een moerasgebied waar het hoogteverschil tussen de platen en de geulen geleidelijk minder werden. De biezenvelden, rietgorzen en wilgengrienden verdwenen. Op enkele plaatsen is nog het traditionele hakhoutbeheer.

Links voor extra informatie over Nationaal Park De Bieschbosch:

www.Biesbosch.org

– www.Biesbosch.nu

Klik hier om de bijbehorende fietskaart te bestellen.

Bron foto’s en tekst: Wikipedia.nl