Informatie over De Brabantse DeltaDe Brabantse Delta

In de Brabantse Delta bevinden zich 2 natuurgebieden welke absoluut de moeite waard zijn. Het betreft De Brabantse Wal en natuurgebied West Brabant.

De Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een opvallend landschap in het westen van Noord-Brabant, op de grens met Zeeland en Vlaanderen. De Brabantse Wal ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen die op toeristisch gebied met elkaar samenwerken in VVV Brabantse Wal. De oostelijke begrenzing van de Brabantse Wal ligt voor een deel ook in de gemeente Roosendaal. Een gebied met een oppervlakte van 4906 ha is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig waardevol gebied. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. Deze steilrand is waarschijnlijk ontstaan door erosie door de rivier de Schelde en door de zee. De hogere zandgronden zijn vooral bebouwd en met bos en hei bedekt. De lager gelegen kleigronden zijn vooral in gebruik voor de landbouw. Ook liggen er kreekresten. Aan de voet van de Brabantse Wal ligt bij Bergen op Zoom het Markiezaatsmeer, een door de Deltawerken afgesloten deel van de Oosterschelde.

Natuurgebied West Brabant

Tussen het Hollands Diep, Breda en de Belgische grens, in natuurgebied West-Brabant,Ā ligt een oase van rust: de Beemden. Een gebied met een rijke geschiedenis in het teken van de strijd tegen het water. Eigenlijk is De Beemden een verzameling gebieden als resultaat van eeuwenoude verkaveling. Sporen van turfwinning, inpoldering en landbouw zijn nog duidelijk zichtbaar. Ganzen en watervogels vinden in De Beemden van oudsher een geweldige pleisterplaats. Maar ook moerasminnende planten zijn er te vinden. En met een beetje geluk staat u op uw wandeling oog in oog met een ree of haas.