Werking fietsknooppunten

Bewegwijzering fietsknooppuntennetwerk in de Achterhoek

Fietsen van knooppunt naar knooppunt

Een fietsknooppuntennetwerk bestaat uit een serie fietsroutes die door middel van knooppunten (vaak kruisingen van wegen) met elkaar verbonden zijn. Elk fietsknooppunt verwijst, door middel van bewegwijzerde bordjes met daarin een cijfer, naar de aangrenzende fietsknooppunten. Met behulp van een fietskaart van het fietsknooppuntennetwerk of een fietsknooppunten fietsrouteplanner kunt u zelf een fietsroute samenstellen door de verschillende fietsknooppunten met elkaar te verbinden.

 

Knooppuntkaart van fietsroutenetwerk Veluwe, Nederland

Knooppuntkaart van fietsroutenetwerk Veluwe, Nederland

Geschiedenis Fietsknooppuntennetwerk

Nadat de steenkoolmijnen in Belgisch Limburg snel achter elkaar werden gesloten, kwam mijningenieur Hugo Bollen met het idee om in het groenste deel van Limburg, de oostelijke mijnregio, een hoogwaardig fiets- en wandelwegennetwerk te realiseren. Na de goedkeuring van het projectplan werd begonnen met de aanleg van tientallen kilometers rustig gelegen, autovrije fietswegen die mede werden gefinancierd met de gelden die overbleven na de versnelde mijnsluitingen. Om de fietser volop te laten genieten van de mogelijkheden van het fietsroutenetwerk ontwierp Hugo Bollen een gebruiksvriendelijke bewegwijzering aan de hand van zogenaamde knooppunten die samen het knooppuntensysteem vormden.

In 1995 werd door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland het eerste fietsroutenetwerk geopend in het noordoosten van Limburg. De aanleg van het netwerk voldeed aan de gestelde economische verwachtingen en resulteerde in jaarlijks meer dan 700.000 fietsers in het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Vanaf de opening van het fietsknooppuntennetwerk in de Limburgse Kempen en Maasland toonden ook aangrenzende provincies interesse. Al snel verschenen ook in Nederlands Limburg, de Antwerpse Kempen, de provincie Luik en zelfs in het Duitse grensgebied fietsknooppuntennetwerken die aansloten op het Limburgse netwerk. Na ruim tien jaar heeft het idee van een fietsroutenetwerk zijn bestaansrecht meer dan bewezen. In de gehele Benelux en zelfs in de rest van Europese liggen diverse plannen op de tekentafel of is de ontwikkeling van een fietsknooppuntennetwerk reeds in uitvoering .

Fietsknooppunten netwerken bestaan inmiddels in de meeste provincies van Nederland en België. Het leuke en handige van het netwerk is dat iedereen zelf kan bepalen waar hij gaat fietsen en hoe lang de fietsroute moet worden. Door het gebruik van een fietsknooppunten fietskaart kan de fietsroute gemakkelijk worden ingekort of worden omgeleid door het volgen van alternatieve fietsknooppunten. De fietsknooppunten zijn zorgvuldig gekozen en voor zover mogelijk zoveel mogelijk langs autoluwe wegen aangebracht.

Voor de meeste fietsknooppunten netwerken zijn verschillende fietsknooppunten fietskaarten uitgebracht. Aanbieders ANWB en Falk hebben voor elke provincie in Nederland een uitgave van fietsknooppunten fietskaarten. Daarnaast zijn er per provincie uitgaves beschikbaar welke worden uitgegeven door regionale samenwerkingsverbanden. Voor België zijn er alleen uitgaves beschikbaar die worden uitgegeven door een provincie of door regionale samenwerkingsverbanden. Voor een volledig overzicht van alle beschikbare fietsknooppunten fietskaarten voor Nederland en België klikt u hier.

De fietsknooppuntennetwerken in Nederland:

Friesland

 • Noordwest-Friesland
 • Noordoost-Friesland
 • Zuidoost-Friesland

Groningen

 • Begin 2012  gereed

Drenthe

 • West Drenthe
 • Oost Drenthe
 • Noord-en Midden Drenthe

Overijssel

 • Twente
 • Salland
 • Kop van Overijssel
 • Ijsseldelta
 • Vechtdal

Noord Holland

 • Gooi- en Vechtstreek
 • Noord Kennemerland
 • West Friesland
 • Laag Holland
 • IJmond
 • Netwerk voor de gehele provincie

Gelderland

 • Veluwe
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • Achterhoek

Zuid Holland

 • Zuid Holland
 • Midden Delfland
 • Haaglanden
 • Stadsregio Rotterdam

Brabant

 • De Peel
 • De Kempen
 • De Baronie
 • Noordoost Brabant
 • De Meierij
 • Midden-Brabant
 • De Wijde Biesbosch
 • Brabantse Delta

Zeeland

 • West Zeeuws-Vlaanderen
 • Oost Zeeuws-Vlaanderen
 • Walcheren/Noord-Beveland
 • Zuid-Beveland/Tholen
 • Schouwen-Duiveland

Limburg

 • Noord- en Midden Limburg
 • Zuid Limburg

Flevoland

 • Regio Almere
 • Regio Emmeloord-Urk sinds  juli 2011

De fietsknooppuntennetwerken in België:

Limburg

 • Kempen en Maasland
 • Lage Kempen
 • Haspengouw en Voeren

Antwerpen

 • Antwerpse Kempen-Oost
 • Antwerpen en Antwerpse Kempen-Noord
 • Antwerpse Kempen-Zuid
 • Scheldeland, Mechelen en Lier

Vlaams Brabant

 • Hageland
 • Groene Gordel

Oost Vlaanderen

 • Leiestreek Oost
 • Meetjesland
 • Vlaamse Ardennen
 • Scheldeland
 • Waasland

West Vlaanderen

 • Kust
 • Westhoek
 • Brugse Ommeland
 • Leiestreek West

Luik

 • Oost België