Fietsen Texel | Wat is er te doen en te zien?Fietsen Texel: Inhoudsopgave

1) Introductie fietsen Texel en fietsgebied Texel

2) Natuur en strand

3) Fietsen Texel / Fietsverhuur Texel

4) Texel heeft 7 dorpjes

5) Bezienswaardigheden

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u erg geholpen met dit artikel? Of heeft u opmerkingen? Laat het weten! Reageer onderaan het artikel met een bericht.

Fietsen Texel 1) Introductie fietsgebied Texel 

Fietsen Texel

Voor de kust van Noord-Holland ligt Texel. Texel is het grootste eiland van de vijf Nederlandse Waddeneilanden.  Het landschap op Texel is rijk en divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelders. Niet voor niets is een fors deel van het eiland uitgeroepen tot Nationaal Park. Maar ook wat betreft gezelligheid zit u helemaal goed op Texel. Het eiland kent maar liefst zeven gezellige dorpjes waar u heerlijk kunt rondslenteren, winkelen, een terrasje pikken en uzelf trakteren in de vele restaurants.

 

Fietsen Texel 2) Natuur en strand Texel

De natuur op Texel is ongekend afwisselend. Duinen, bos, heide, polders, strand, wad, heuvels; u vindt het hier allemaal. Uniek is het Texels duingebied, Dit gebied is uitgeroepen tot Nationaal Park. Andere aanraders zijn de immense zandvlakte De Hors, en duinvallei De Slufter waar het Noordzeewater naar binnen stroomt en volop zoutminnende planten groeien.  Het Nationaal Park Duinen van Texel is ongeveer 43 km² groot. Dit natuurgebied kreeg in het voorjaar van 2002 de officiële status van nationaal park. Het omvat de duingebieden die op de westkant van Texel liggen. Ook de strandvlakte in het zuiden en de noordpunt van het eiland vallen in het Nationale Park. Het bezoekerscentrum van het park is te vinden in natuurmuseum Ecomare. In Ecomare kan men veel te weten komen over de natuur en de dieren op en rond Texel, het waddengebied en de Noordzee en over de invloed van de mens in dit gebied. Vooral voor zeehonden is er veel aandacht in Ecomare. Sinds 1952 heeft Ecomare een zeehondenopvang. Ook is er een vogelopvang. Achter Ecomare ligt het Duinpark, een omheind stuk duin van 70 hectare, waar goed gewandeld kan worden. Ecomare beschikt over een restaurant en een museumwinkel. Ook is er de mogelijkheid voor groepen om verschillende excursies in de nabijgelegen natuur te houden. Zo kan men met behulp van een medewerker van Ecomare aan de noordoostkant van het eiland wadlopen.

De Slufter

De Slufter ligt in het noordwesten van Texel. De kern van de Slufter bestaat uit een brede duinvallei die middels een gat in de duinen in open verbinding staat met de Noordzee.Fietsen Texel Het zeewater loopt wanneer het hoogwater wordt door de kreken de Slufter in en wanneer het laagwater wordt via de kreken de Slufter uit. De begroeiing bestaat voor het overgrote deel uit zoutminnende vegetatie, die in juni overwegend paars kleurt vanwege de lamsoor en in oktober overwegend rood door de zeekraal. In de Slufter komen veel vogelsoorten broeden, foerageren en overtijen. De eidereend broedt er, de lepelaar foerageert er en diverse steltlopers overtijen er.

Fauna op Texel

Vanwege de enorme aantallen trekvogels heeft Texel één van de grootste hoeveelheden vogelsoorten ter wereld. Veel op dit eiland waargenomen vogels zijn: rotgans, lepelaar, toendrarietgans, bergeend, smient, eider, zwarte zee-eend, scholekster, kluut, goudplevier, kievit, kanoet, bonte strandloper, rosse grutto, kokmeeuw, spreeuw, en zelfs de blauwe kiekendief. Op Texel kan je naast vogels ook zoogdieren tegenkomen. Het meest waargenomen zoogdier is de gewone zeehond, maar ook de grijze zeehond, de hermelijn, het konijn, de haas en zelfs de witsnuitdolfijn is te zien.

 

Fietsen Texel 3) waarom bij uitstek geschikt om te fietsen en fietsverhuur Texel

Fietsen Texel

Texel is een fietseiland bij uitstek met prachtige fietspaden. Fietsen TexelOm optimaal te genieten van de grote veelzijdigheid aan bos, heide, duinen, polders en andere landschappen zijn fietstochten ideaal.  Texel beschikt over ruim 140 kilometer aan fietspaden. Texel is het mooist vanaf de fiets. U komt op plaatsen die met de auto niet te bereiken zijn.  Texel beschikt daarnaast sinds 31 maart 2011 over een fietsknooppuntennetwerk. De VVV heeft inmiddels de fietsknooppunten fietskaart Texel uitgebracht. Falk heeft een fietskaart van de Waddeneilanden, met daarop o.a. het fietsknooppuntennetwerk Texel en een thematische fietsroute over Texel.

Bestel de fietskaart Texel

Fietsverhuur Texel

– Van der Linde, Kikkertstraat, 31795 AA De Cocksdorp, telefoon: 0222-316432

– Fietsverhuur Bruining, Nikadel 60, 1796 BR De Koog, telefoon 0222-317333

– Fiets Inn Texel, Nikadel 75, 1796 BR De Koog, telefoon 0222-317841

– Fietsverhuur veerhaven Texel, direct bij aankomst van de boot, telefoon 0222-319588

 

Fietsen Texel 4) Texel heeft 7 dorpjes

Texel herbergt zeven sfeervolle dorpjes. Het grootste is Den Burg. Een echte badplaats is De Koog, terwijl het kleinste dorp De Waal juist een weldadige rust uitstraalt. Een echt havendorpje is Oudeschild. Ronduit schilderachtig zijn Oosterend en Den Hoorn. En slaat u op weg naar de vuurtoren vooral De Cocksdorp niet over, met haar vele winkeltjes en restaurants.

Den Burg

Den Burg met zijn middeleeuwse ronde stratenpatroon maakt op veel mensen de indruk van een stadje. Het is het grootste dorp van Texel. Het telt 7070 inwoners (2010); dat is ongeveer de helft van het aantal inwoners van Texel. Voor een dorp van deze omvang heeft Den Burg een uitgebreid winkelbestand. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat er veel toerisme is. In het dorp staat ook het gemeentehuis van de gemeente Texel. Ook heeft het een openbare bibliotheek, een bioscoop en een zwembad.

De Koog

De Koog is de enige echte badplaats van het eiland. Het dorp biedt alles wat een toerist zich kan wensen. Na een dagje strand wandel je zó naar de Dorpsstraat in het centrum van De Koog om een terrasje te pikken, lekker te eten of te shoppen in een van de vele winkeltjes. ’s Avonds kun je er ook prima uitgaan in de cafés en discotheken die De Koog rijk is. Lang voor de bloeiperiode als badplaats heeft De Koog een bloeiperiode als vissersdorp gekend. De naam De Koog ontleent het dorp aan de ‘Cooghen’, de naam van inpolderingen in het begin van de 14e eeuw.

De Waal

De Waal is omgeven door landerijen. Het is een oud dorpje van verstilde schoonheid. Er is een museum, een galerie en een goed restaurant. De Waal is het kleinste dorp van het eiland en evenals Den Burg, Oosterend en Den Hoorn gebouwd op één van de keileemopduikingen. Aan de noordwest zijde van De Waal (Polderweg) is duidelijk zichtbaar hoe hoog het dorp ligt ten opzichte van de polder Waalenburg. De Waal telt iets meer dan 400 inwoners.

Oudeschild

Fietsen TexelOudeschild is een dorp dat gelegen is aan de oostkant van Texel. Oudeschild telt circa 1400 inwoners. Het dorp ligt uitgestrekt achter de hoge deltadijk. De belangrijkste bezienswaardigheden in Oudeschild zijn de De Ruyterstraat, een kilometer lange straat met oude geveltjes, het witte historische kerkje en de monumentale molen De Traanroeier.

Het is ook de thuishaven van de vloot Texelse Noordzeekotters. In de weekends liggen deze in de vissershaven afgemeerd. In de 17e eeuw was Oudeschild een dorp met internationale betekenis dankzij de Rede van Texel. Hiervandaan vertrokken veel VOC-schepen. Het dorp beleefde toen een glorietijd. In de periode daarvoor heette het dorp nog ‘t Schilt. In het dorp is het Maritiem & Jutters Museum gevestigd met thema’s over het maritieme heden en verleden van Oudeschild.

Oosterend

Oosterend is een dorp aan de oostkant van Texel, ongeveer anderhalve kilometer van het wad gelegen. Oosterend telt circa 1200 inwoners. Visserij is een belangrijke bron van inkomsten voor de inwoners van het dorp. Vroeger had Oosterend een eigen haven, maar deze is in de 19e eeuw verzand. De Oosterender vissers hebben hun schepen tegenwoordig in de haven van Oudeschild liggen. Dit zijn voornamelijk Noordzeevissers. Opmerkelijk is dat in Oosterend meer vissers wonen dan in het havendorp Oudeschild. De Hervormde Kerk van Oosterend, die gewijd is aan Sint Martinus, stamt uit de middeleeuwen, en karakteriseert het dorp. Even ten noorden van Oosterend staat de grote poldermolen Het Noorden. Ten westen staat aan de Waddenzee Kaap Oosterend.

Den Hoorn

Fietsen Texel

Den Hoorn is het zuidelijkste dorp van Texel. Het ligt aan de rand van een uitgestrekt duingebied en is in het voorjaar omringd door bloeiende bollenvelden. Het charmante kerkje van Den Hoorn met zijn witte torentje schijnt het meest gefotografeerde object van Texel te zijn. De mooie geveltjes herinneren aan de tijd dat loodsen en walvisvaarders dit hooggelegen dorp op de zuidpunt van Texel bevolkten. Nabij Den Hoorn ligt ’t Horntje, de plaats waar sinds 1962 de veerboten aanleggen. In dit gehucht zijn twee nationale wetenschappelijke instituten gevestigd. Duidelijk zichtbaar vanaf de veerboot is het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Even verderop ligt het Instituut Alterra (voorheen IBN), het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.

De Cocksdorp

Op de noordpunt van Texel, vlakbij de vuurtoren, ligt De Cocksdorp. De Cocksdorp telt ruim 1200 inwoners  In het jongste dorp van het eiland heerst een echt vakantiesfeertje. Toeristen uit de nabijgelegen vakantieparken bezoeken graag de vele restaurantjes en winkeltjes in de Kikkertstraat. Vanaf de dijk even buiten De Cocksdorp heeft men een indrukwekkend uitzicht over de Waddenzee.

 

Fietsen Texel 5) Bezienswaardigheden Texel

Ecomare (De Koog)

Ecomare omvat een natuurmuseum, zeehondenopvang, zeeaquarium, vogelopvang, duinpark en bezoekerscentrum voor het Nationaal Park ‘Duinen van Texel’. Er wordt gewerkt aan natuurbescherming in wadden- en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden. Het hele jaar door kun je deelnemen aan excursies of gezinsprogramma’s in de Texelse natuur-gebieden. Excursie kaartjes kun je vooraf kopen via de website (zie: Op stap met Ecomare) of bij de receptie van Ecomare. website: www.ecomare.nl

Maritiem- en Juttersmuseum (Oudeschild)

De Jutterij van het Maritiem & Jutters Museum laat op indringende manier zien dat het leven van de Texelaar niet alleen door zijn eilanderschap of de visserij is verbonden met de zee. Sinds vele honderden jaren zijn de Texelaars jutters en gaan bij nacht en ontij naar het strand om te jutten. Vroeger was dit pure noodzaak want de meeste Texelaars waren zo arm als een kerkrat en zochten (gratis) hout om te bouwen en om de winter warmpjes door te kunnen brengen. Tegenwoordig wordt het nog steeds gedaan, want goedkopere bouwmaterialen kun je niet vinden! Een Texelse jutter vertelt in de Jutterij van het museum (bij voldoende animo) dagelijks over zijn belevenissen met de zee en zijn tegenstrevers van de strandvonderij. website: www.texelsmaritiem.nl

Cultuurhistorisch Museum Texel (de Waal)

U ziet in het museum diverse authentieke boerenwagens en koetsen, arrensleeën en oude landbouwmachines, die op Texel dienst hebben gedaan. Daarnaast allerhande machines en voorwerpen voor melkverwerking en kaas- en boterbereiding. Maar ook kunt u zien hoe men 100 jaar geleden woonde en werkte op een boerderij. website: www.cultuurmuseumtexel.nl

Bronnen: wikipedia, www.texel.net, www.wadden.nl