Fietselfstedentocht op pinkstermaandag 13 juni 2011

Fietselfstedentocht op pinkstermaandag 13 juni 2011Op pinkstermaandag 13 juni 2011 staan weer 15000 enthousiaste fietsers aan de start van de jaarlijks terugkerende Fietselfstedentocht. Deze tocht wordt georganiseerd door de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht en was tot 2009  bekend als de Elfsteden Rijwieltocht. De naam werd hierna veranderd in Fietselfstedentocht omdat dit beter zou aansluiten bij het dagelijks taalgebruik. Deze 240 kilometer lange toertocht langs de de Friese 11 steden wordt al sinds 1912 georganiseerd en vanaf 1947 elk jaar op tweede Pinksterdag verreden. In 2001 werd de fietstocht eenmalig afgelast om de verspreiding van mond- en klauwzeer te voorkomen. Aan de tocht nemen diverse categorieën fietsers deel uiteenlopende van de snelle “wedstrijd”-rijders tot deelnemers op transportfietsen. Een bonte stoet van soms hilarisch en kleurrijk uitgedoste fietsers beweegt zich fietsend door Fryslân voort in de richting van de finish.

Voor de tocht van pinkstermaandag 13 juni 2011 kan helaas niet meer worden ingeschreven. Wilt u een keer een kijkje nemen bij dit gezellige evenement? De route van de Fietselfstedentocht doet de onderstaande plaatsen aan:

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Aankomend jaar bestaat de Fietselfstedentocht 100 jaar en dat wordt uiteraard gevierd. Sinds 1912 hebben honderdduizenden liefhebbers de Elfstedentocht gefietst en bijgedragen aan het succes die de tocht al jaren heeft in de fietswereld. Ter gelegenheid van het jubileum wordt een film gemaakt die in mei 2012 zal worden gepresenteerd. In deze film zullen ondermeer oude beelden en bijzondere verhalen uit het verleden worden verwerkt.

Heeft u oude beelden of kent u een indrukwekkend verhaal over de Fietselfstedentocht? Stuur dan nu een email aan info@fietselfstedentocht.nl of kijk voor meer informatie op www.11steden.nl.