Europese Mobiliteitsweek van 16 tot 22 september 2012

Europese Mobiliteitsweek van 16 tot 22 september 2012Europese Mobiliteitsweek 2012 “Tijd om een nieuwe weg in te slaan”

Honderden Europese steden en gemeenten nemen deel aan de 11de Europese mobiliteitsweek van 16 tot 22 september 2012. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten om de alternatieve vervoerswijzen te promoten en het autogebruik terug te dringen. Onder de titel “tijd om een nieuwe weg in te slaan”, wordt dit jaar de nadruk gelegd op stedelijke mobiliteitsplannen en de betrokkenheid van burgers en lokale actoren bij de opstelling daarvan.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu: “duurzame stedelijke mobiliteitsplanning moet ons helpen om een evenwicht te vinden tussen vervoer, milieukwaliteit en sociale rechtvaardigheid. Een betere planning moet ons in staat stellen een betere mobiliteit te verzoenen met een betere luchtkwaliteit, een reductie van de uitstoot, een vermindering van het lawaai en een gezondere leefomgeving. Werken aan een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem bevordert de mobiliteit, terwijl de vervuiling wordt teruggeschroefd en onze levenskwaliteit erop vooruit gaat. Tijd om een nieuwe weg in te slaan!”

“Bij de inspanningen om onze steden schoner en veiliger te maken, mogen we onze dagelijkse mobiliteitsbehoeften niet uit het oog verliezen. We ergeren ons allemaal aan de files, het lawaai en de luchtverontreiniging en kennen de risico’s van verkeersongevallen, maar vaak blijft het bij goede voornemens die niet in een duurzaam verplaatsingsgedrag worden vertaald. Daarom worden steden en gemeenten in het kader van de Europese Mobiliteitsweek samengebracht om de ontwikkeling van voetgangersgebieden en fietsinfrastructuur en de verbetering van het openbaar vervoer te ondersteunen. Wij roepen steden en gemeenten op zich bij deze ontwikkeling aan te sluiten en in te zetten op het openbaar vervoer, de herverdeling van de publieke ruimte en een optimale mobiliteit voor iedereen”, stelt vicevoorzitter Siim Kallas.

———————————————————————————————————————————————–

Om uw eigen mobiliteit te plannen gaat u naar:

———————————————————————————————————————————————-

De Europese mobiliteitsweek wordt op 18 september 2012 officieel geopend door Commissaris Potočnik tijdens “Sustainable 2Wheels” in het Europees Parlement. De Commissie Vervoer van het Europees Parlement organiseert in de namiddag een hoorzitting waarop burgers en steden en gemeenten in debat kunnen treden over duurzame mobiliteit in de stad.

Tijd om nieuwe wegen in te slaan

Door de toenemende druk van het wegverkeer komen steeds meer steden tot het inzicht dat zij ambitieuze strategieën moeten ontwikkelen om een antwoord te bieden op de toenemende files, uitstoot en verkeersongevallen. De beschikbaarheid van openbaar vervoer heeft ook een sociale dimensie: pendelen naar gebieden met lage huurprijzen neemt vaak meer tijd in beslag. In nauw overleg met het bedrijfsleven en de burgers een mobiliteitsplan opstellen kan de economische prestaties van steden en gemeenten bevorderen en de plaatselijke levenskwaliteit verbeteren. De Europese mobiliteitsweek vormt een gelegenheid om dergelijke plannen via conferenties en debatten te ontwikkelen en te verbeteren en nieuwe oplossingen te demonstreren en te testen. Steden en gemeenten kunnen ook maatregelen invoeren of promoten om mensen ertoe aan te sporen te fietsen, te stappen of het openbaar vervoer te nemen.

Prijs van de Mobiliteitsweek

Steden en gemeenten die aan de mobiliteitsweek deelnemen, kunnen meedingen naar de Prijs van de Europese Mobiliteitsweek 2012. De prijs wordt toegekend aan steden die de meest innovatieve campagnes en de beste activiteiten hebben georganiseerd rond het jaarthema en die ook maatregelen van permanente aard nemen. In 2011 ging de prijs naar de Italiaanse stad Bologna. Bologna kon de jury van de Europese mobiliteitsweek overtuigen door niet slechts een autovrije dag maar een heel autovrij weekend te organiseren. De permanente maatregelen omvatten onder meer de plaatsing van permanente laadpunten voor elektrische auto’s en een plan om het fietspadennetwerk uit te breiden tot 130 km. Ook Zagreb (Kroatië) en Larnaka (Cyprus) vielen in de prijzen.

Achtergrond

Het afgelopen decennium is in het kader van de Europese Mobiliteitsweek steun verleend aan steden die hun inwoners een aangenamere en gezondere omgeving wensen te bezorgen, door steden aan te moedigen om de verkeerscongestie terug te dringen en duurzame, niet-gemotoriseerde vervoerwijzen te promoten. Het aantal deelnemende steden aan de Mobiliteitsweek is van bij de start in 2002 gestaag blijven toenemen: in 2011 namen wereldwijd 2268 steden en gemeenten aan de actie deel. Europese steden en gemeenten kunnen het handvest van de Europese Mobiliteitsweek ondertekenen en hun programma bekend maken op www.mobilityweek.eu

Bron: www.europa.eu