Informatie over De KempenDe Kempen (Brabant)

De Kempen strekken zich uit tussen Antwerpen en Eindhoven. Ze bestrijken de provincies Antwerpen, Belgisch-Limburg, het zuidoosten van Noord-Brabant en het uiterste noorden van Vlaams-Brabant. Ook in Nederlands-Limburg loopt dit landschap verder, maar het staat daar bekend als de Peel. Bij Weert ligt hier ook het Nationaal Park De Groote Peel. De Kempen worden begrensd door de Demer (in het zuiden), de Maasvallei en min of meer autosnelweg A2. De Kempen bestaan uit verschillende delen: de Voorkempen nabij Antwerpen, de Kempische Laagvlakte en het Kempens Plateau. De Kempische Laagvlakte wordt nog een opgedeeld in de Noorder- en Zuiderkempen. Sinds de winning van steenkool in de Limburgse Kempen is er ook sprake van de Mijnstreek oftewel het Kempens Bekken.

Hét kenmerk van de Kempen is haar zanderige bodem, waardoor de Kempen tot omstreeks 1960 grotendeels bedekt waren met heide, eikenbos, vennen en veengebieden. Nu komt er nog een aantal bossen, vennen, heides en weilanden voor, maar deze zijn stilaan een eerder kleinschalig landschap geworden door zware bemesting en lintbebouwing . De relictgebieden bevinden zich vaak op de grens tussen gemeentes of temidden van inmiddels grootschalig verkavelde landbouwgronden. Meestal omvatten ze moerassen, donken en/of heidegebieden, vaak inmiddels bebost met dennenbomen.